Me marketing dixhital, ndërmarrjet e vogla tani kanë burimet për të kryer proceset e shitjes dhe marketingut që më parë ishin të disponueshme vetëm për korporatat e mëdha.