10 Arsyet pse Bizneset punësojnë Profesionistë të pavarur

Fuqia punëtore është duke lëvizur nga një ditë pune nëntë-pesë tradicionale dhe duke përqafuar një forcë pune e cila është e rrjedhshme. Kompanitë të cilat përshtaten dhe ndryshojnë kanë dorën e sipërme, dhe për ato kompani që kanë nevojë për ekspertë, por nuk kanë burime, përgjigja është të punësojnë profesionistët e pavarur.